BİNAR TEXNİKİ LAYİHƏLƏRİN YARADILMASINA
VƏ AUTSORSİNQİNƏ YENi YANAŞMA TƏRZİDİR
.01
müştərinin istəkləri
Layihəsini səmərəli şəkildə inkişaf etdirmək istəyən müştəri istəklərini bildirir
.02
binarın araşdırmaları
Aparıcı mütəxəssislərimiz müştərinin istəklərini təhlil edir və ideal həlli tapmaqda kömək edirlər
.03
mütəxəssis seçimi
Verilmiş problemi həll etmək bacarığında olan professional proqramçılar təyin olunur
.04
müqavilələr
Müştərinin istəklərinin razılaşılmış formada yerinə yetiriləcəyinə yazılı sığorta
.05
iş prosesi
Təyin olunmuş komanda müştəri və bizim menecerlərin nəzarəti ilə layihənin inkişaf etdirir
.06
işin təhvili
Proqramçılar ən müasir alətlər və metodlar ilə işlədikləri üçün iş tez bir zamanda təhvil verilir
Istəklərinizə uyğun təklifin hazırlanması
Sifarişinizin icrası üçün peşəkar komandanın toplanması
Işçilər üçün dəqiq texniki tapşırıqların tərtib edilməsi
İş prosesinin keyfiyyətli görülməsinə nəzarət
İşçi komandanın ən müasir alətlərlə təmin edilməsi
Bütün hüquqi proseslərin icra edilməsi